Krøkes Kjøleservice

Partnere

Moderne Kjøling AS

Moderne Kjølings plass i samfunnet

Moderne Kjøling har med sin 65 år lange historie fulgt utviklingen av Norge fra et samfunn der både varme og kulde var knappe goder, til dagens komfortkrav, der mange omgir seg med temperaturregulerende maskiner nesten hele døgnet.

Det er kjent for mange at kuldebransjens utdanning ikke er prioritert fra myndighetenes side. Moderne Kjøling har derfor arrangert en rekke såkalte §20 kurs i kuldeteknikk for alle som har ønsket å ta fagprøven på egenhånd i voksen alder. I tillegg tilbyr vi mindre temaforedrag for kunder og kundegrupper etter avtale.

Mange av Moderne Kjølings ansatte har kuldeteknisk eller maskinteknisk utdannelse innen ulike områder og på flere nivåer. Dette gir oss både praktisk innsikt og teoretisk kunnskap, og våre salgsavdelinger i Oslo og Trondheim kan være behjelpelig med de fleste kuldetekniske problemstillinger.

Klar for sommeren?

Husk at varmepumper også fungerer som aricondition.
Perfekt på varme dager
Ta kontakt for godt tilbud og gratis befaring!

Kontakt oss